Yaşamın Alternatifi: Paralel Evrenler

  Bugüne dek pek çok fantastik filmde ve bilimkurgu filmlerinde rastladığımız, varlığının da yokluğunun da eşit oranda ürkütücü olabileceği inanılmaz fenomenlerdir paralel evrenler.

İlk olarak 1954 yılında, Hugh Everett bu hipotezi ortaya atmıştır. Geçmişten günümüze bu hipotezi kabul edilebilir bulanların yanında, elbette ki reddedenler de olmuştur. Örneğin Neil Tyson gibi isimler bu hipotezi mantıklı bulsa da, dönemin önemli bilim insanlarından Niels Bohr bunun mantıksız olduğunu düşünmüştür. Peki nedir bu paralel evrenler?

   Çoklu evren modelinden ortaya çıkmış paralel evrenler, bizimkine benzer başka evrenlerde alternatif kopyalarımızın olduğu, fakat bu evrenlerin zamanlarının birbirinden bağımsız işlediği bir fenomendir. Örneğin bizim dünyamızda çağ kapatıp çağ açan büyük gelişmelerin sonucu, paralel evrenlerde farklı yaşanmış olabilir. Bizim dünyamızda nesli tükenmiş bir canlı, belki de paralel evrenlerde yaşamını sürdürüyor olabilir. Hal böyleyken bazı popüler kitaplar ve filmlerle bu anlayışın arasında bir çelişki oluşur.

   Örneğin Robert Jordan tarafından yazılmış Zaman Çarkı serisinde, paralel evrenlerden bahsedilirken, yaşanan bir gelişmenin diğer evrenler için de aynı sonuçlara sahip olduğundan, eğer diğer evrenlere gidilirse yaşanan gelişmenin ya öncesine ya da sonrasına gidildiği söylenir. Fakat güncel paralel evren tanımında bu gelişme tüm evrenlerde aynı gerçekleşmeyebilir.

   Dr. Strange dizisinde ise, bedenden ayrılan ruh ile astral aleme geçilip evrenden evrene yolculuk yapılabilmektedir. Zamanın bükülmesi de “ ayna boyutu ” ile tasvir edilmektedir.

   Gelelim bu hipotezin bilimsel yanlarına. Bir bilim insanı ve doktora adayı olan Hugh Everett de bu hipotezi ortaya atarken elbette bilimsel bir dayanağa başvurmuş olmalı.

   Bu dayanağı anlamak için kuantum mekaniği konusunda az çok bilgi sahibi olmak gerekir. Diğer adı parçacık fiziği olan kuantum, madde ve ışığın atom (ve dolayısıyla atomaltı) seviyelerindeki davranışlarını inceler. Bu alanda yapılan araştırmalar sonucu, atomun yörüngelerindeki elektronların aynı anda, aynı yörüngede birden çok noktada görüldüğü ortaya çıkmıştır. Bu yüzden elektronun yörüngedeki yeri kesin olarak bilinememektedir ve olasılıklara göre, bulunduğu nokta yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Buradan itibaren devreye "Heisenberg Belirsizlik İlkesi girmektedir" . Bu ilkeye göre, parçacığın konumu ve momentumunu aynı anda ölçemeyiz. (Momentum: Cismin enerjisinden ortaya çıkan hareket. Kütle ile hızın çarpımıyla bulunur.) Hugh Everett ise, bu mikro alem örneğini makro aleme uygulamıştır. Elektron, aynı anda, aynı yörüngede farklı konumlarda bulunabiliyorsa, bu durum evrenimiz için de aynı olabilir. Tabii o dönemde Hugh Everett’in keçileri kaçırmış olduğu düşünüldüğü için, bu alandaki çalışmalarına bir son verip başka bir alana yönelmiştir.

   Peki ama her şey sadece tek bir olasılıktan mı ibaret?  Böyle düşündüğümüzde aslında Everett’in hipotezi çok da mantıksız gelmiyor.

   Bu konuda Şişme Modeli’nden (Kozmik Enflasyon) de bahsetmek gerekir.

   Şişme Modeli’nde kilit isimler Alan Guth ve Alexei Starobinski’dir. Modele göre, Big Bang’den 10-35 saniye sonra evren büyük bir hızla genişlemeye başlamıştır ve genişlemeye de devam etmektedir. Fakat Alan Guth, evren genişliyorsa bunun ancak diğer evrenlerle birlikte olabileceğini düşünmüştür. Çünkü bu modele göre, madde ve enerji bütün evrene eşit bir biçimde dağılmıştır. Eşit dağıldığı için ise, biz göremesek de patlama çok uzaklarda henüz bitmemiş, devam ediyor olabilir. Özetle, şişme modeline göre sonsuz sayıda evren aynı anda var olabilir.

   Sonuç olarak, şimdilik çoklu ve paralel evrenlerin varlığına dair kesin kanıt bulamasak da, Carl Sagan’ın ünlü sözünü hatırlayalım: “Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir.” Unutmayalım ki, yüzyıllarca yıl önce insanlar, Dünya’nın evrenin merkezi olduğunu düşünüyordu ve bilim onlara yanıldıklarını gösterdi. Bilim hepimizi şaşırtmaya devam edecek.

-Tuana Güzide Demir

Daha Fazlası İçin:
hayalimuzay.com
Bizi Sosyal Medyalarda da Takip Edin:
@hayalimuzay
Görüş ve İstekleriniz İçin:
hayalimuzay1@gmail.com

Görüşleriniz, Öneriniz Ve Sorularınız

GÖNDER