Heisenberg Belirsizlik İlkesi

Alman fizikçi Karl Werner Heisenberg'in (1901-1976) kendi ismine sahip ilkesidir. Peki bu nedir bu Heisenberg Belirsizlik İlkesi?

“Bir parçacığın konumunu ne kadar hassas belirlerseniz, momentumu hakkındaki bilgileriniz o kadar azalır ve tersine; bir parçacığın momentumunu ne kadar kesin ölçerseniz konumu hakkında da o kadar az bilgiye sahip olursunuz”…

Yukarıdaki söz Heisenberg'in kendi ilkesi adına söylediği sözdür. 1925 yılında Heisenberg Belirsizlik İlkesi'ni açıkladığı yazısından alıntıdır.
Makro evrenimizde bir cismin nerede, ne hızla olduğunu kesin olarak bilebiliriz. Ama kuantum evreninde her şeyin bizim evrenemizle aynı olmadığı , hatta hiç olmadığı, fikrine artık alışmamız lazım. Buradaki kurallar orada işlemiyor. Büyüklük küçüldükçe ve doğru orantılı olarak ağırlık ve hız azaldığında bir taneciğin konumunu ve momentumunu aynı anda kesin olarak bilemeyiz. Peki nasıl ve neden?
Heisenberg Belirsizlik İlkesi'nin formülü Δx. Δp > h / 4π ile gösterilir. Buradaki h planck sabiti, Δx konumundaki belirsizlik , Δp ise momentumundaki belirsizliği gösterir. Mometumdaki belirsizlik ile konumdaki belirsizlik ters orantılıdır. (Momentum= kütle. hız, p=mv) Heisenberg Belirsizlik İlkesi'nin birimi kg. m/s'dir.

Şimdi sıra neden bu olayın bizim makro evrenimize uymamasına ve ilkeyi anlatmaya geldi. Aslında bir cismin konumundaki belirsizlik azaldıkça yani onun nerede olduğunu bildiğimiz kesinleştikçe onun momentumunu daha kesin bir biçimde belirleyebiliriz. Matematiksel olarak bir örnekle bu kafanıza daha kesin yatabilir. Mesela 8 sayısı. Eğer biz aralığı 0 < x

Görüşleriniz, Öneriniz Ve Sorularınız

GÖNDER